Zum Inhalt springen

Namakaj swóju rěc!

Finde deine Sprache!

Zorja su nowa, njewšedna móžnosć k nawuknenju serbskeje rěcy.

Imerziwne

Zanurjaj se do serbskeje rěcy a kultury, dychaj kuždy źeń we njoma. Wužywamy zakłady pśirodnego pśiswójenja rěcy, aby efektiwnje wuknuli.

Inowatiwne

Zorja se pódpěra na wjelerake nazgónjenja pódobnych programow na cełem swěśe. Někotare z našych inowatiwnych wuknjeńskich pśistupow su se samo specielnje wuwijali w mjeńšynowem konteksće.

Intensiwne

10 mjasecow, 5 dnjow wob tyźeń, 6 góźiny na źeń. Ze Zorjami dostanjoš skóńcnje cas a resursy za wuknjenje, kótarež napšawdu trjebaš , aby serbsku rěc běžnje powědał/-a.

people eating inside of cafeteria during daytime

Naša Wizija

Nas nawjedujo jadnučka wjelika wizija: Dolnoserbska rěc bywa zasej wšedna rěc. Wóna jo wšuźi na našych jsach wusłyšaś, lěc doma w familijach, w kafejowni za rožkom abo na grajkanišću. Comy k tomu pśinosowaś toś tu wiziju až do 2050 zwopšawdniś a 1000 nowych powědarkow a powědarjow wubuźowaś. Buźoš teke źěl togo?

Naša Misija

Aby našu wiziju dojśpili, comy śi kradu nowu drogu do dolnoserbskeje rěcy rownaś. Naša misija jo wutwórjenje pozitiwnego, intensiwnego a imerziwnego wobswěta za nawuknjenje rěcy, kótaryž jo dłymoko w našej kulturje a identiśe zakórjenjony, aby śi trajne pśiswójenje běžnych rěcnych kompetencow zmóžnili. 10 mjasecow, 5 dnjow wob tyźeń, 6 góźinow na źeń z na kulturje a projektach bazěrujucym wuknjenim, ekskursijami pó Łužycy a twójim rěcnym mentorom. Skóro zgónijoš how wěcej wó tom, což w Zorjach na tebje caka!

green plant

Naše Gódnoty

Jano chtož se w swójom wuknjeńskem wobswěśe derje cujo, pozitiwne nazgónjenja z rěcu zwězujo a wjasele pśi njeje znamakowanju wuwija, móžo teke raz běžnje powědaś a rěc dalšnym luźam zbližyś. To jo śim wažnjej za wobgrozone rěcy ako naša jo! Togodla se pódpěra našo jadnanje na respekt, pócesćenje a wědobnje zagronitosći napśeśiwo našym sobucłowjekam. Zorja stoj za trajny a wjeleraki pśichod ze žyweju dolnoserbskeju rěcu!